ISO 9001:2008

W firmie PPHU KLIFF został wdrożony i jest udoskonalany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 (polski odpowiednik PN-EN ISO 9001:2009). System jest ukierunkowany na zrozumienie i spełnienie wymagań Klientów i stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług. System umożliwia prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować pozycję rynkową oraz dostosować się do zmieniających warunków na rynku.

Podejście procesowe stosowane podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakości usprawnia obieg informacji i dokumentów w instytucji oraz wprowadza dokładny podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla wszystkich pracowników. Organizacja uzyskuje także efekt zwiększenia zadowolenia klientów poprzez dokładne spełnienie ich oczekiwań.